Imorse slog det mig återigen: ”Ont om tid har vi gott om …”. Uttrycket kommer från mitt allra första byggprojekt där vi hade en senior platschef av den gamla stammen. Det tog ett tag innan jag greppade innebörden – detta var över tio år sedan – men citatet återkommer med jämna mellanrum.

Faktum är att det kommer med den känsla som brukar infinna sig i maj, så jag ser ett mönster. Vid den här tiden är det så mycket som ska bli klart eller avslutas. I skolan är det avslut, lärarna ska avtackas och barnen är uppskruvade. Samma känsla finns på jobbet, allt ska paketeras innan semestern men dagarna bara rusar iväg. Och det är faktiskt samma sak i Lean Forum Bygg och styrelsearbetet, inte helt olikt ett terminsavslut. Vår ”avslutning” är årsmötet, vi har en presentation av examensarbete – Värmdö kommun, vinnare av Årets Lean-bygge – och vi ska som vanligt välja ett antal nya styrelsemedlemmar och avtacka andra. I år ska vi även välja en ny styrelseordförande då Kajsa valt att lämna stafettpinnen vidare; det är som vid skolavslutningen en blandning med även vemodiga känslor.

Men det är också ett tydligt avstamp mot framtiden! Trots att det är flera styrelsemedlemmar som valt att lämna över stafettpinnen så finns det en kärntrupp kvar som får jobba med nya personer, där vi ska sätta tydligare ramar för vårt eget arbete. Vi ska bli bättre på att uppmärksamma våra partnerföretag och vi ska arbeta fram en ny upplaga av ”Utmana dina processer” – bland annat i samarbete med ett antal av de avgående styrelsemedlemmar. Vi både behåller och breddar vårt nätverk. En ljusnande Lean-framtid är vår!