Först och främst måste jag säga att det känns härligt att komma igång med arbetet med revideringen av boken ”Utmana dina processer”! Vi ser en stor efterfrågan och nyligen tog vi emot en beställning på 25 böcker – den har en stor spridning i branschen och det känns både bra och relevant att uppdatera den med modernt Lean-tänk inom byggandet. Målsättningen är att kunna lansera den till hösten 2016; kanske kan vi bygga en tradition med bokreleaser till hösten?

På Lindbäcks Bygg arbetar vi för närvarande med att utveckla en digital tavla för visuell planering, integrerad med vårt produktionssystem. Jag tror att det blir väldigt bra då den används i projektering vilket innebär att vi får en processtyrning från program- till produktionshandlingar och täcker således stora delar av fördefinitionsprocessen som utgör en stor del av byggandet.

Kul är det också med Lean Forum Byggs nya styrelse där både Skanska och Peab ingår, väletablerade företag som jobbat länge med sina processer, liksom en erkänd underleverantör som Cramo. Med tanke på integrationen är det avgörande att även ha leverantörssidan med; alla måste vara med för att det ska fungera fullt ut och leverantörskedjan i ett bygge står för 80 procent av kostnadsmassan. Den stora kostnaden ligger alltså utanför beställaren, vilket i sig är en utmaning för hela branschen.