Jag må vara ny i styrelsen för Lean Forum Bygg men inom NCC har jag varit med tillräckligt länge för att inneha en guldklocka. När jag började hade jag förmånen att ingå i en bostadsproduktionsgrupp med små bostäder, där det finns en återupprepningsfaktor som gör byggandet mer likt industriell produktion.

Utan att egentligen vara inskolad i begrepp som ständiga förbättringar kom jag att arbeta med en väldigt framsynt människa – Hans Rylander, idag pensionär – som redan då gjorde mycket av det vi idag talar om: Visuell planering, ständiga förbättringar, människan i centrum, involvering av alla … Allt detta gjorde han utan någon direktkoppling till Lean-filosofin men han var mycket framgångsrik, levererade projekt med både god lönsamhet och hög kvalitet. Han kopplade även ihop detta med akademi och forskning, där han bland annat arbetade med Åke Grahm som tillsammans med Rylander också skrev en bok om dennes arbetssätt: Bygga med människor. Idag har vi Lean som begrepp att relatera till men det visste vi inte då, bara att vi genom ökad delaktighet och ansvar kände stolthet över vårt arbete.

Med den bakgrunden känns det både bra och naturligt att få kliva in som NCCs representant i Lean Forum Byggs styrelse; det är en eloge bakåt i tiden till en människa med förmåga att se framåt. Jag är övertygad om att det finns fler människor som Hans Rylander – inte bara inom bygg – som insett och gjort detta och det är deras arv vi förvaltar. Boken står fortfarande främst bland böckerna på kontoret. Jag är glad och tacksam över den möjlighet jag fick och inser samtidigt att det nog är därför jag sitter där jag sitter idag.