Hos Peab arbetar vi för fullt med ett stort Lean-projekt som handlar om att implementera visuell planering. Det innebär att jag får besöka en mängd olika arbetsplatser och regioner och genomföra introduktioner, där många redan kommit igång medan andra ligger i startgroparna. Införandet kommer att ta några år att genomföra, vi tar det stegvis med tålamod och ödmjukhet – följa upp och stötta. Det finns ett positivt intresse där tankegångarna går hem hos de flesta, jag har överhuvudtaget inte mött något större motstånd.

Som nybliven styrelseledamot för Lean Forum Bygg ser jag fram emot vårt fokusområde arbetsmiljö och Lean och att verkligen kunna ta tag i detta. Det är viktigt att vi lyfter frågan och arbetar bort missuppfattningen om Lean som något negativ; det handlar om att tolka Lean-filosofin på rätt sätt. Som vi fick höra vid en av presentationerna på årsmötet finns det på vissa håll en skev bild av Lean och det är något som måste rättas till, ett tydligt uppdrag för Lean Forum Bygg. Förhoppningsvis kan vi hitta ett projekt för styrelsen att arbeta med, sätta frågan ordentligt för att identifiera vad vi behöver göra.

En initial nulägesundersökning med avstamp hos Värmdö kommun vore perfekt, där Carina Molins föredrag under årsmötet var otroligt inspirerande. De kan uppvisa fantastiska resultat med minskade processtider – vilket borde uppmärksammas mer – men även de upplevde initialt en del negativa reaktioner gentemot Lean. Som slutresultatet blev är de ett föredöme och i min värld borde det lyftas i riksnyheterna!