I mitt arbete på LTU och som FoU-chef på Betongindustri AB formulerar vi nu framtida utvecklings- och forskningsutmaningar. Betongindustri som leverantör arbetar i högsta grad för att utgöra en integrerad del av byggprocessen, inte ”bara” leverera betong och sedan dra sig tillbaka. Vi vill se hur betongen används på bästa sätt och arbetar för att ta en aktiv roll i hela processen, i mitt fall främst inom platsgjuten betong. Vi jobbar även med betonglösningar där prefab – formar, håldäcksbjälklag och så vidare – nyttjas, men även i andra material som kvarsittande formar i stål eller trä, där vi sedan tidigare haft intressanta diskussioner.

Det vi gör nu är att formulera projekt för att öka industrialiseringsgraden i betongbyggandet, gärna tvärvetenskapliga sådana. Det är spännande att jobba över gränserna och det är ofta det som ger den extra utväxlingen av forskning och utveckling. Vi har exempelvis skickat in en ansökan till Smart Built Environment med fokus på att inkludera entreprenörer för att få fram ett IT-baserat betongbyggande; sensorer som följer upp gjutningar och hela stomkonstruktioner med möjlighet till lagring i BIM.

Själv ser jag mig som en ”mittemellanperson” med materialet som bas men med fokus på hur betongen kommer in i en större helhet för industriellt byggande. Det är för mig Lean i byggsektorn!