Jag skrev senast i loggen om Veidekkes verksamhetssystem som beskriver hela processen från marknad, anbud, projektering och produktion till garanti. Då berättade jag att vi tagit ett större omtag kring en av processerna – anbud – vilket gav ordentligt gensvar här på sociala medier; såväl tidigare kollegor som chefer hörde av sig och uttryckte sitt intresse kring inlägget.

Vi har fortsatt resan med de administrativa processerna, senast med fokus på projektering där vi kunnat skala bort 25 procent runt rutiner och dokument. Detta har vi åstadkommit genom att ta bort, slå samman eller omarbeta rutiner som inte tillfört värde, vilket har lett till såväl ökat fokus på ekonomistyrning som ett bättre flöde för medarbetarna. Vi fortsätter med ständiga förbättringar och närmast på tur står produktion, ett område bra mycket större än både anbud och projektering. Vi har redan påbörjat arbetet men räknar med att det kommer att ta hela hösten fram till årsskiftet, en ordentlig utmaning.

Å andra sidan, hade det varit lätt hade det redan varit gjort!