Vi har nämnt det tidigare i loggen men det är värt att betona: Arbetsmiljö och säkerhet är jätteviktiga frågor och det är ingen slump att Lean Forum Byggs fokusområde under detta verksamhetsår är arbetsmiljö och Lean. Genom att lyfta frågor kring detta så driver vi fram effektiviseringar, vi synliggör luckor och misstag, ifrågasätter gamla vanor – här finns en stor potential beträffande såväl effektivisering som produktionsutveckling.

Det finns de som påstår att arbetet med arbetsmiljö och säkerhet skulle vara en bromskloss, men min åsikt är att det snarast är tvärtom. Det är dock en aktuell debatt som syns i såväl branschtidningar som inom forskning och utbildning, där bland annat skolan för teknik och hälsa på KTH ökar sitt fokus kring dessa frågor. Vi har bett dem ta fram moduler för att säkerställa att det tas på allvar. Frågan är hur vi tillsammans ytterligare kan lyfta detta på olika fronter – näringsliv, akademi, institut – och hur vi kan ifrågasätta dagens ”sanningar”. Ska vi göra som vi alltid gjort eftersom det är så vi alltid gjort?

Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig del i arbetet med ständiga förbättringar, men resultaten kommer inte fort; här krävs ett långsiktigt och systematiskt arbete. Med detta vill jag önska er alla en både glad och säker midsommar!