Nu har vi kört skarpt med våra LeanForum i ett år på Arcona och vår slutsats är att engagemanget varit över förväntan. Våra LeanForum är vårt sätt att engagera medarbetaren att påverka sin egen process och arbetssätt. Vi vill så frön för att plantera träd (Nemawashi), men var hittar vi fröna? Jo – hos medarbetarna, de som arbetar i de olika processerna! Vi träffas utifrån den roll vi har, utbyter erfarenheter, vässar våra verktyg för ett standardiserat arbetssätt som finns beskrivet i vår Projekthandbok, vilket är vårt verksamhetssystem.

Vi diskuterar även valda fokusfrågor varje gång; dels väljer gruppen en egen fokusfråga till nästa tillfälle, dels har ledningen en fokusfråga per termin som är samma för samtliga forum. Under ledningens fokusfråga så är det en ledningsrepresentant som kommer och modererar, vilket har varit uppskattat. För övrigt är det jag som Lean-ledare som är moderator och hjälper grupperna att komma vidare i sina diskussioner och att löpande nå resultat. Jag samordnar även mellan alla LeanForum där så behövs; exempelvis har våra projektadministratörer sett förbättringspotential i produktionsprocessen och då har de förslagen landat hos produktionscheferna för vidare diskussion. Vi har en fantastisk uppslutning på våra LeanForum, engagemanget är stort och kulturen är öppen och inlyssnande.

Jag tror att den stora framgångsfaktorn till det engagemang vi uppnått är att respektive grupp fått utforma sitt LeanForum själv. Agendorna ser likadana ut oavsett Leanforum, däremot ser frekvensen, antal timmar och var mötet hålls olika ut. Grupperna själva säger också att det finns ett stort värde av att få träffa andra i samma roll, att få möjlighet att diskutera utmaningar och känna att fler brottas med liknande frågor – helt enkelt att få bekräftelse och se hur andra gör i liknande situationer. Det är härligt att vi med en relativt liten insats lyckas arbeta med ständiga förbättringar tillsammans med medarbetarna, samtidigt som vi har kul och att det främjar implementeringen av nya metoder och arbetssätt.

Nu räknar de flesta av oss ner till semester, själv går jag imorgon och börjar semestern med en yogaresa till Gozo, en ö utanför Malta. Jag har aldrig utövat yoga förut men gillar att pröva nya saker och ser fram mot en inre resa för kontemplation och eftertanke. Semesteruppehåll gör vi också i Lean Forum Byggs styrelse, efter dagens styrelsemöte tar vi sommaruppehåll och är tillbaka till hösten. Vi önskar er alla en skön sommar med möjlighet till återhämtning!