Precis åter från semestern med en lite ”slow start” på jobbet, något som även gäller hemmavid; skolorna har inte början än så lite av semesterkänslan finns kvar. Vi är lyckligt lottade som har möjlighet till semester, en tid för både återhämtning och reflektion. Under tre veckor har jag inte läst ett enda mail utan helt kopplat ned och kopplat av. Den här semestern har gett mig mer distans till allt än vad som är vanligt, jag har inte ”återfallit” till att ständigt kontrollera sociala media etcetera.

Denna avhållsamhet bjuder in till en inre resa, vilket i sig kopplar till Lean; att reflektera över vad som gjorts, få en djupare förståelse av vad som sker och identifiera vart du är på väg. Vi är duktiga på att mäta och bearbeta ”hårda” fakta, men det är svårare med den inre reflektionen för egen del. Många av oss som arbetar inom byggsektorn med dess ständiga utveckling är väldigt lösningsinriktade, det triggar oss när vi får något att bita i, men det är oerhört viktigt med balansen i (arbets-)livet – det är en förutsättning för utveckling.

Inom Lean Forum Bygg både utvecklar och utmanar vi oss bland annat med arbetet med boken ”Utmana dina processer” som vi just nu uppdaterar. Vad gäller balans är det även viktigt att ta sig tid för ”extern input”, exempelvis genom att ta del av andra arrangemang och mässor – vår styrelsemedlem Helena Lidelöw deltog exempelvis nyligen på en konferens om Lean Construction (IGLC 2016) i USA, vilket hon kommer att återkomma till. Här i Europa kan jag rekommendera den kommande LIPS-konferensen i Danmark (Lean in the Public Sector, lips.leanconstruction.dk/en). Ta in nytt, bearbeta det du har, reflektera kring vart du är på väg. Eller som en bekant sa: Livet är som att cykla, det gäller att ständigt hålla balansen