Relativt nyligen hemkommen från USA med nya intryck från International Group for Lean Constructions konferens i juli i Boston. Här låg fokus på det senaste inom fältet, bland annat handlade det mycket om visuell planering inom projektering. Skanska från Norge hade ett mycket intressant föredrag kring detta där de även kan mäta PPU i projektering, en spännade utveckling. Det var också mycket diskussioner kring simulering av montering, vilka arbetslag som gör vad och i vilken ordning och hur allt organiseras.

Cirkulär ekonomi är i ropet även inom bygg och diskuterades under konferensen med ett konkret exempel från Amsterdam. När byggnader i storstadsområden ska rivas och nya byggas etableras ett logistikcentrum utanför stan och på kvällar och nätter, när trafiken inte påpverkas lika mycket, anländer transporter med prefabricerade delar till byggplatsen. I retur tar lastbilarna med sig material och ”skräp” ut till lokistikcentrat där det på dagarna säljs till hugade spekulanter. Ett intressant koncept som fungerar bra inom tättbefolkade områden.

Inom Lean Forum Bygg planerar vi här i norr som bäst för ett seminarium i Umeå under hösten. Vi genomför det tillsammans med partnerföretaget iTid och det blir första gången vi kör ett seminarium i Umeå. Det är en stark region vad gäller byggande så det ska bli spännande att se hur stort intresset blir!