I styrelsen, liksom bland kollegor och konkurrenter, känner vi generellt att det saknas en ”riktig” bok om Lean Construction i Sverige. Det finns en hel del akademiskt material och även övergripande böcker, men det är ännu ingen som har kokat ner detta till något som verkligen är riktat mot byggsektorn. Även om det finns många likheter så skiljer vi oss från ”fast” industri och många önskar att det funnits en bok med fokus på byggplatsernas ”rörliga” produktion. Det finns ett tydligt behov och vi får se vart våra tankar i styrelsen landar.

Annars har arbetet efter semestern dragit igång med full fart och vi kan notera att det, inte minst ur ett nordiskt perspektiv, kommer allt fler megaprojekt i branschen, alltså riktigt stora byggprojekt. Ibland är projekten så stora att de kan stjälpa även stora företag om saker och ting går snett, vilket gör att det finns en trend mot att skapa team, lyfta respekten för varandra – helt enkelt att använda sig av tankegångarna bakom Lean. Det finns ett tydligt behov av riskminimering och även om inte begreppet Lean alltid används så är det en tydlig strömning mot att vilja styra projekten på ett sådant sätt. Det finns en insikt över hur det bör organiseras (vilket jag med mina Lean-ögon eventuellt övertolkar) och det känns som något väldigt positivt.