London och Lean, det inte bara låter bra tillsammans, de passar bra ihop på fler sätt. Det slog mig när jag var i London och deltog vid en föreläsning med en stadsplanerare som berättade hur de tänkt när de genomförde dels sommar-OS 2012, dels hur de tänker nu med nya Crossrail. Allt handlar om att bygga samma kommunikationerna.

London är ”the city of villages”, det vill säga flera ”småbyar” och stadsdelar som är sammanknutna till en stor stad. Under OS ville de öppna upp mellan alla delar och passade på att anlägga gångstråk och broar, öppna upp flödet av människor och trafik för att allt skulle fungera så effektivt som möjligt. Det är här som Lean kommer in, de arbetar och planerar hela tiden med flödeseffektivitet i tankarna. Samma sak gäller för Crossrail, den nya järnvägslinjen som skär tvärs igenom – och under – Londons stadskärna. Grundtanken är en än mer flödeseffektiv förflyttning av människor vilket ger kostnadsfördelar och ett produktivare sammahälle.

Det var verkligen inspirerande att höra hur fokuserade de är på flödeseffektivitet och att de verkligen realiserar sina tankar i praktiken. I Stockholm eller Sverige har vi inte nått fram till deras utpräglade flödestänk – här finns mycket att lära av London!