I en stor stad som Malmö, där jag jobbar, är försäljning av fastigheter en ofta återkommande aktivitet med väldigt många parter inblandade. Som lantmätare har jag naturligtvis tillgång till en stor mängd stödfunktioner, från jurister till ekonomer, vilket gör varje försäljning till en ganska stor apparat. Från idé till avslutad försäljning är det ett avancerat flöde, där stödfunktionerna ibland kan uppfattas som en begränsande faktor; vi måste vänta på juristernas beslut, ekonomernas beräkningar etcetera.

Det är nog inte många som tänker på ett flöde vid en fastighetsförsäljning, men det skulle vara väldigt nyttigt om vi kunde visualisera och åskådliggöra processen. Ofta vill byggherren tillträda typ imorgon och har ganska liten förståelse för denna process; vi måste invänta värderingen, det kommer till en förhandling med våra avtalsjurister, ett avtal ska sedan upp i kommunstyrelsen för beslut och så vidare – om vi kunde visualisera detta skulle kunden lättare förstå att om diskussionerna påbörjas i maj så kommer processen att löpa ända till september …

Förra veckan deltog jag i mitt första styrelsemöte för Lean Forum Bygg, ett imponerande välstrukturerat telefonmöte under ledning av ordförande Christel. Hon inspirerar verkligen, vilket jag tar med mig i mina egna föreningsuppdrag. Hela styrelsen utstrålar för övrigt positivism och engagemang och jag ser verkligen fram emot det kommande arbetet!