Hur många kan vissla på din arbetsplats? Som i en seriesteckning för längesen då en grabb berättar att han har lärt sin hund att vissla och när ingen hör hunden vissla försvarar han sig med att ”jag sa att jag hade lärt honom – inte att han hade lärt sig” …

Ut- och inlärning är inte samma sak. En betydande del av ett utvecklings- eller förändringsarbete innebär alltid någon form av kunskapsöverföring. Att behärska ett ämnesområde eller att ha förmågan att utföra en uppgift på ett korrekt sätt värderas ofta högt i yrkeslivet, men förmågan att överföra detta till andra är – enligt mig – en lika viktig kompetens som vi kanske inte alltid uppmärksammar och premierar. Inom vårt gemensamma intresseområde Lean har jag sett att de mest framgångsrika företagen är skickliga på just detta med att kartlägga och aktivt förädla alla medarbetares kompetens.

Att göra skillnad på individers förmåga att ”själv kunna göra” och kunna utbilda/träna andra är ett strukturerat angreppssätt för att kontrollera hur företagets utveckling av interna resurser ska ske. Ett etablerat standardiserat arbetssätt och aktiva utvecklingsplaner för varje medarbetare hjälper också till, men vänligen uppmärksamma att inlärning är högst individuellt. En detaljerad skriven instruktion fungerar för några, andra lär sig bäst genom att titta på ett videoklipp och en del måste själv aktivt få utföra ett arbetsmoment för att lära sig genom att aktivera muskelminnet.

Inom Lean Forum Bygg pågår uppdateringen av boken ”Utmana dina processer” och där går resonemangen på samma sätt som ovan: För ett lyckat införande måste företagsledningen verkligen ha förstått varför detta är viktigt och vad det är de vill åstadkomma. Hur låter det på din arbetsplats, hör du medarbetarna vissla?