Jag måste erkänna att jag känner mig både hedrad och glad över att ha blivit nominerad till Årets Kraftkvinna! Det är ett pris som är instiftat av föreningen Kraftkvinnorna för att lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen och samtidigt motverka bilden av att det är brist på erfarna kvinnor i branschen. Jag ser verkligen fram emot den 25 oktober då vinnaren avslöjas vid ett arrangemang i Stockholm.

Här på E.ON har vi nu startat upp vår pilotgrupp inom arbetet med Produktionslyftet, det är nu det spännande arbetet börjar! Det ska bli intressant när de nu kliver in i matchen om de kommer fram till samma utmaningar som vi identifierat i styrgruppen; förhoppningsvis är det så, men helt säker kan man inte vara.

Inom Lean Forum Bygg har vi också mycket att se fram emot, bland annat den uppdatering av boken ”Utmana dina processer” som vi håller på att jobba med. Boken släpps i höst och själv har jag arbetat med ett avsnitt där vi på ett enkelt sätt försöker förklara hur värderingar, principer, arbetssätt och resultat hänger ihop. Tricket är att få alla engagerade. Lean går i mångt och mycket ut på att alla är med och engagerade vilket, för att knyta an till inledningen, inte ”bara” gäller kvinnor och män utan omfattar alla kategorier, på alla håll, på alla ledder – idag väldigt viktigt på många sätt.