Veidekke utsågs till Årets Lean-byggare 2015 för vårt involverande arbetssätt. För att bli ännu bättre beslutade vi i januari 2016 att sex involverande nyckelaktiviteter är obligatoriska för alla projekt. Nyckelaktiviteterna är involveringsstartmöte, ICE-möte, involveringsmöte, involverande planering, involverande planering och erfarenhetsåterföring.

Med detta nästa steg drar vi nytta av vad vi kallar ”den kollektiva intelligensen” genom att jobba med alla leverantörer, underleverantörer, kunder och andra aktörer i samhället i stort. Vi lever i en komplex verklighet där det är omöjligt för en individ att ha kontroll på allt – ensam är inte stark! Vi måste hjälpas åt för att se och förstå hur vi bäst agerar utifrån den information vi har omkring oss.

Ett involverande arbetssätt skapar förutsättningar för en kollektivt intelligent organisation där hela kunskapspotentialen utnyttjas. Tillsammans kan vi förflytta berg!