Jag var på en workshop hos Arcona kring deras bygglogistiklösning. På plats var också de flesta stora byggentreprenörer liksom forskare från Linköping och KTH. Johan Danielsson och hans team från Arcona delade öppenhjärtligt med sig av sina erfarenheter vilket gjorde de följande diskussionerna så otroligt intressanta. När någon verkligen öppnar upp och delar med sig av både med- och motgångar så ger det förutsättningar för en fatastisk ”utbytesplattform”. Frågorna haglade men Johan och hans team svarade på allt, trots att många på plats också är deras konkurrenter.

Att som första företag ut i detta nätverk sätta nivån av öppenhet på den nivå som de gjorde hedrar verkligen Arcona och bådar gott för kommande nätverksträffar. Det viktiga för en sådan plattform – i det här fallet runt bygglogistik – är att etablera ett gemensamt språk; alltför ofta saknar vi gemensam terminologi eller handlingssätt, det blir svårt att jämföra och/eller dela med sig.

Lean Forum Bygg är också en plattform där vi etablerar en samsyn, vilket är en förutsättning för erfarenhetsutbyte och utveckling. I Lean ingår att dela med sig och lära andra som en viktig beståndsdel. För Lean Forum Bygg är öppenheten en naturlig del av verksamheten, men jag glädjer mig verkligen över att Arcona även i nätverket kring bygglogistik valt en motsvarande öppenhet. Genom att dela med oss utvecklar vi en gemensam styrka!