Jag var i förra veckan på en intressant kurs i Göteborg som handlade om att även få humankapitlet som finns i systemet att bete sig på ”rätt” sätt i ett företags Lean-strategi. Det har mycket att göra med feedback och coachning; vi kan driva på hur mycket vi vill men det hjälper inte om beteendet inte följer. Det gäller att linjera en målsättning och målnedbrytning med hänsyn till människan, något som passar bra in på tankarna kring arbetsmiljö och stress som vi fokuserar på inom Lean Forum Bygg.

Tyvärr finns det en rädsla kvar kring detta, vi måste ha tydliga ramar både kring vad vi ska göra och vad vi inte ska göra – får vi till en samklang har vi bra förutsättningar för att lyckas. Under kursen var det spännande att se en person med tydlig inriktning mot och kunskap om HR diskutera tillsammans med experter på Lean-metodik; hur de möttes, vad som finns gemensamt och vad – om något – som bör läggas till. Eller är det rent av två sidor av samma mynt? Allt handlar egentligen om att följa ramarna inom Lean, men det var väldigt nyttigt att få dessa pusselbitar på plats.