På NCC har vi ett utbyte med Volvo Lastvagnar där vi bland annat diskuterar kring effektivitet och kunskapshantering. Genom att titta över branschgränser kan vi både se och lära oss mycket. Vid en träff i veckan visade Volvo LV hur deras kunskapshantering utvecklats under ett antal år – spontant konstaterar jag att byggbranschen ligger lååångt efter, väldigt långt efter. De ser helt andra möjligheter och har en helt annan systematik kring hur de hanterar detta.

Vi definierar en produkt, producerar och levererar i en bransch som ofta är väldigt lokal och där lärandet också stannar på den nivån, även i stora företag. Här har Volvo verkligen lyckats; om kunden rapporterar en brist samlas detta in och tas även upp i ledningen. ”Vad har vi gjort för att detta inte ska upprepas? Hur beskriver, dokumenterar och styr vi våra processer utifrån det?” Det finns en stolthet i att aldrig upprepa ett fel. Wow - tänk om vi kunde komma dit?! Vi rättar till en felaktighet i produktionen och sedan är det fixat … Kvalitetsaspekten, ständiga förbättringar, lärandet; vi ligger långt efter men har samtidigt, lindrigt sagt, en väldig potential.

Vi kan också vara mer kundorienterade med ett helhetsperspektiv samt en uppmärksamhet från ledningen att identifierade fel i grunden är något bra, bara vi har ett system för att se till att de aldrig upprepas. Hela Volvo LVs organisation är fokuserad på detta. Korsbefruktningen mellan branscher gör att vi lär och förstår nya saker, vi kan inte kopiera men fundera över hur de tänker och sedan anpassa tankarna till en byggprocess. Oavsett så är det både en inspiration till att arbeta vidare och en ögonöppnare för stora möjligheter.