Det är mycket som sker nu, inte minst inom Skanska. Vi har ett stort fokus på säkerhetsfrågor där vi framförallt betonar din egen roll, hur du själv arbetar med detta – på sätt och vis en form av ”rätt från mig”. Visst ska alla regler och processer vara på plats, men det viktigaste är ändå att du själv agerar på rätt sätt.

Vad vi gör är att vi lyfter frågan till en annan nivå, ovanför regelverket – det gäller att ta hand om oss själva och varandra, privat som på jobbet, det handlar om inställning. Det känns mycket bra med denna satsning som jag stödjer helhjärtat och den går också hand-i-hand med Lean Forum Byggs uttalade inriktning mot säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Tillsammans försöker vi ändra vårt ”mindset” beträffande att stödja och hjälpa varandra.

Inom Lean Forum Bygg planerar vi också för en regional träff i Stockholmsområdet någon gång under Q4 eller Q1, ett frukostmöte som vi förhoppningsvis kan hålla på något intressant företag. Vi har redan haft en del möten för att identifiera intressanta teman och talare, men har du något inspel så är du alltid välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen.