Jag har funderat en del kring Lean och erfarenhetsåterföring, medarbetarinvolvering … Andon-snöret är en mycket bra symbol för Lean-arbetet, ett genialiskt sätt att tidigt och direkt lyfta ett problem. Det behöver inte vara ett fysiskt snöre, det finns olika sätt för att uppnå samma sak, exempelvis daglig styrning eller morgonmöten.

Det viktiga är att det sker i en nära koppling till den som är drabbad och att det lyfts direkt – inga långa byråkratiska kedjor med rapporter och dokument. Just att tidigt, obyråkratiskt och visuellt lyfta och gemensamt lösa problemet innebär samtidigt en ökad involvering för medarbetarna, de ser att de på ett helt annat sätt kan påverka sin arbetssituation utan att gå via förslagslådor och förbättringsarbete. Det är ett arbetssätt som Lean stödjer och som jag ser som något väldigt positivt för den psykosociala arbetsmiljön. Detta, liksom tanken på att varken överbelasta människor eller utrustning, är något som kommit bort lite på senare tid.

Båda går dock hand-i-hand med tankarna på personalens delaktighet, vilket vi alla vet är avgörande i Lean-arbetet.