Jag är mammaledig från jobbet på fastighetskontoret vid Malmö stad fram till mars, vilket gör att jag befinner mig lite utanför min ”jobbvardag”. Det hindrar dock inte att jag funderar vidare på en del tankegångar jag hade innan ledigheten, tankar som jag tror att jag delar med många.

Vid arbetet med en detaljplan så ingår det ofta flera kommunala avdelningar som i sin tur består av olika personer som sitter på olika platser och har olika inriktningar – en massa olika kompetenser, vilket är jättebra, men även olika intressen. Någon lyfter vikten av breda gator, en annan betonar byggherrarnas önskemål, en tredje fokuserar på miljön. För att få en helhetsbild av var vi är i processen, och för att undvika missförstånd, vore det bra med en visuell styrtavla någonstans där vi kan ses för att diskutera planen och få en komplett överblick var vi är i processen. Är alla utredningar beställda? Det händer att sådant missas! Här kan vi även fånga upp saker som kan komma upp till diskussion: Dagvattenfrågor, parkeringar eller andra saker som vi vet ofta dyker upp som problem förr eller senare.

En sådan visuell styrtavla tror jag skulle kunna utgöra ett verkligt stöd i processen; vem som kan ta fram en sådan är något jag ska spåna vidare på när jag är tillbaka …