Enkelriktat – briljant och inspirerande! Införande av nya och/eller förbättrade arbetssätt kräver alltid ett tydligt engagemang av företagets ledning. Klarar inte ledningen av att förklara och tydliggöra behovet samt motivera den förestående förändringen, så kommer sannolikt inte organisationen heller att prioritera den. Detta är i min mening en hygienfaktor för att ens påbörja ett förändringsarbete.

Jag tror att många av oss tyvärr fått bevittna satsningar på att ”bli Lean” misslyckas just för att införandet drivits som kampanjer eller setts som tidsbegränsade ansträngningar. Självklart ligger det en större nytta i att studera lyckosamma genomföranden och jag blev inspirerad av uppföljningsartikeln om Lindbäcks Bygg AB . Här pratar VD Stefan Lindbäck om förhållningssättet ”One Way”, vilket är så enkelt och självklart att jag vill kalla det briljant! Inom ”One Way” kan man inrymma allt som företaget behöver vara överens om för att rikta all kraft åt rätt håll: Strategi, standardiserat arbete, psykosocial arbetsmiljö, ordning och reda … Vad än jag utmanar ”One Way” med så tycks det hålla! Bestämmer vi hur vårt företagsspecifika ”One Way” ska se ut, samt är villiga att kontinuerligt förändra och förbättra detta, så är väldigt mycket vunnet. Tack för den, Lindbäcks!

Just nu är också anmälan till ”Årets Lean-byggare 2016” öppen med sista anmälningsdatum 2016-12-01 och jag är förväntansfull inför att få ta del av fler goda exempel – för anmälan och nomineringar, klicka på hemsidans flik ”Årets Lean-byggare”!