Inom Lean Forum Bygg är vi i slutskedet av arbetet med uppdateringen av boken ”Utmana dina processer”, där vi siktar på att ha boken färdig och tryckt före årsskiftet. Arbetsgruppen bakom uppdateringen har gjort sitt och underlaget ligger nu ute på korrektur hos referensgruppen, det vill säga både ursprungsförfattarna och de som gjorde den första anpassningen mot byggbranschen.

I veckan påbörjas även arbetet med illustrationerna, spännande! Här på E.ON har vi just startat vårt pilotflöde i Lean-arbetet, vilket också är jättespännande. Vi jobbar med Produktionslyftets coacher Malin Hallin och Kalle Persson och har satt samman våra vägledande principerna, vilka vi faktiskt redan dragit praktisk nytta av – för första gången stoppade vi verkligen produktionen helt och hållet vid ett fel, något som känns riktigt bra!

För den som är intresserad av att lära sig mer om fjärrvärmeproduktion är för övrigt välkommen nu på lördag den 22 oktober då vi har öppet hus på Åbyverket i Örebro. På fredagen kvällen innan har vi en fest för alla medarbetare i samband med att vi levererat fjärrvärme till Örebro stad i 60 år, vilket då firas med både fest och öppet hus. Alla är välkomna på lördag mellan 11:00 och 14:00!

Avslutningsvis vill jag uppmana dig som ännu inte nominerat din kandidat till Årets Lean-byggare att göra det. Prisutdelningen sker i mars 2017, men vi behöver din nominering senast den 1 december. Lycka till!