I min roll som strategi- och verksamhetsutvecklingschef på Veidekke skriver jag även i en blogg för tidningen Byggindustrin, där jag funderar en del kring kopplingen mellan digitalisering och Lean. För mig är digitalisering en katalysator för Lean, även om jag kan känna att det ibland problematiseras lite för mycket kring detta.

Jag ser verkligen digitaliseringen som en pådrivare för ett mer Lean arbetssätt, eftersom du måste ha kontroll över dina processer. Det är som med automation; automatisera en dålig process så har du en automatisk dålig process … Det räcker med att titta på vår VDC-process (Virtual Design and Construction) där vi eliminerar hundratals kollisioner, problem som annars hade uppstått på arbetsplatsen. Varje kollision är ett rent slöseri som nu tas bort tack vare VDC. Studier visar att varje kollision kostar 15.000 kronor (eller mer, detta var ett tag sedan), sådant som nu digitalt eliminerats. På så vis blir en digital byggprocess även en mer Lean byggprocess.