Många som arbetar med Autodesks mjukvara Revit brukar delta vid DFM-konferensen som anordnas varje år. Design Management Forum är ett mycket välbesökt evenemang med ett bra tvärsnitt från branschen närvarande. Nästa gång konferensen arrangeras är i mars nästa år, då jag har blivit inbjuden som Keynote Speaker att tala om Lean Construction och hur det fungerar med tanke på datorbaserade arbetssätt och mjukvaror.

Det känns verkligen positivt att de äntligen förstår hur de ska landa detta som ett verktyg i ingenjörens vardag och knyta det till Lean – det har varit ett långt steg! Dessutom har det koppling till digitaliseringen; det är just här som digitalisering och Lean har tydliga beröringspunkter. Jag är superglad över att få denna möjlighet!

Något som också gör mig glad är initiativet i Umeå, där partnerföretaget iTid koordinerar det nätverk inom Lean Forum Bygg som håller på att etableras i regionen. Helt fantastiskt att deras första arrangemang i början av september lockade 25 personer utan någon historik eller lokal förankring! Dessutom följer de nu upp med fler aktiviteter i form av seminariet ”Lean inom byggandet – tillämpade metoder och praktiska exempel” (inbjudan kommer inom kort). Det är här det verkliga intresset kommer; hur görs det på riktigt? Inspirerande!

Jag vill också påminna om Last Planner®-seminariet i Luleå den 24 november (anmäl dig via hemsidan); arrangemanget har väckt intresse även på andra håll och jag har redan blivit inbjuden att hålla motsvarande föreläsning i såväl Linköping som i Göteborg. Lean Forum Byggs nätverk fungerar verkligen!