Att nätverk är ovärderliga slog mig när jag började fundera på att fördjupa mig i Kanban, vilket passade som hand i handske med tanke på det seminarium som vår tidigare ordförande Kajsa Simu håller i slutet av månaden kring Last Planner. Det är nämligen så att jag ska ta itu med lite nya arbetsuppgifter, då jag fått ta över en helt (för mig) ny avdelning. Även om det rör sig om ”kända” kollegor så möts jag av helt nya utmaningar, nya informationsflöden, nya frågeställningar.

Hur ska jag få en ordentlig överblick, vad gör vi, hur mycket gör vi och gör vi rätt saker? Det var då jag kom att tänka på Kanban, att få en visuell bild av vad gruppen gör måste vara det rätta sättet? Vad kan förbättras, vad ska vi prioritera? Sagt och gjort, initiativet sparkas igång redan i december, där ett första steg för min egen del blir seminariet i Luleå med Kajsa. Med det föll verkligen alla delar på plats – nytt arbete med nya arbetssätt initierat genom en crash course i Kanban!