Den senaste tiden har jag varit engagerad i arbetet med den nya upplagan av boken ”Utmana dina processer”, ett redaktörs- och innehållsarbete som jag känner ger en bättre helhet och ökad överskådlighet. Den är lite mer lekmannamässigt förståelig och kommer förhoppningsvis att passa en större målgrupp på ett bra sätt.

Jag är nöjd över det arbete som lagts ner, det är både bra och kvalitetshöjande samtidigt som boken känns lättare att ta till sig. Det är en bok som lika gärna kan användas inom akademi och högskola för utbildning, liksom för individer inom ren entreprenadverksamhet. Håll utkik på hemsidan inför lanseringen; den är väl värd att läsa!