Funderade kring snökaoset i Stockholm och kunde inte undvika att reflektera över hur väl det illustrerar Lean – eller, rättare sagt, anti-Lean. Det lyfte verkligen upp de negativa effekterna av en icke-Lean verksamhet: Stopp i hela (trafik-) flödet, verksamheten (samhället) slutar att fungera, stora och oöverskådliga negativa effekter, olyckor (benbrott på löpande band), en riktigt dålig arbetsmiljö helt enkelt.

Allt detta till skillnad mot en väl fungerande verksamhet som arbetar med Lean på ett riktigt sätt: Ett fint och taktat flöde, en jämn arbetsbelastning, en bra och säker arbetsiljö. Ordning och reda där flödeseffektiviteten (istället för resursdito) optimeras men inte på individens bekostnad, då den aldrig kan vara överordnad människor och det sätt vi vill arbeta på. Här gäller ständig anpassning, ständiga förbättringar, lära av erfarenheter, automatisera på våra villkor etcetera.

När vi ser hur anti-Lean fungerar är det ännu lättare att uppskatta de positiva effekterna med Lean!