Lean fastighetsförvaltning? Redan under min tid på lantmäteriutbildningen funderade jag en hel del på effektivisering inom fastighetsförvaltning. Förvaltning finns i alla fastighetsbestånd och har många likheter oavsett användning, ägare, storlek och så vidare. Visst måste även den kunna effektiviseras? När jag sedan började arbeta som förändringsledningskonsult tänkte jag vidare på detta; vad är egentligen en Lean fastighetsförvaltning?

Jag tror mycket på en nära relation med hyresgästerna och att maximera kundvärdet. Eliminera missförstånd, lösa problem innan de uppstår och göra hela arbetet smidigare – mer Lean. Jag tror också på att identifiera processerna inom fastighetsförvaltning och vad som i dessa processer är värdeskapande. Var finns hinder? Hur kan erfarenhetsåterföring användas? Fokus bör ligga på de arbetsmoment där variationen är liten, där en standard kan identifieras.

Stena Fastigheters ”relationsförvaltning” (de har till och med registrerat varumärket!) intresserar mig, där finns en del ”Lean-tankar”. De verkar sannerligen brinna för sina hyresgäster och skapar delaktighet och ökat ansvar hos hyresgästerna när dessa själva får vara med och påverka sin boendemiljö. Vinsterna är ökat värde i fastighetsbeståndet och lägre kostnader, då slitage och skadegörelse minskar. Det blir färre omflyttningar, minskad skadegörelse och ökad kvalitet i boendet. Lean-fint!