Så är vi då inne i den magraste veckan på hela året; slutet av januari, dagarna före lön … Att ”mager” inte ska jämställas med Lean är vi nog alla överens om och själv tittar jag hellre framåt mot den allt ljusare årstiden.

Lean är något positivt på många sätt och en av alla de saker jag uppskattar är tanken kring visualisering, ett sätt att öka transparensen. När du visualiserar får alla möjlighet att se och därmed också vara delaktiga. Visualisering tydliggör möjligheter, problem och utmaningar – vilket i sin tur gör att dessa kan lösas tidigare. När vi i bilder visar hur projektet går, lyfter upp aktuella frågeställningar och utmaningar så skapar vi en tydlighet som visar vad som behöver göras, var vi ska lägga kraft och var vi kan hjälpa till, vilket i slutänden också stöttar lagarbetet. I Lean hänger allt ihop!

Lite positiva tankar så här i vintermörkret.