När vi arbetar med visuell planering så använder vi ofta tavlor och lappar när vi lägger upp en gemensam plan. När du gjort detta ett antal gånger så upptäcker du ganska snart att det är en hel del återkommande uppgifter. De kanske inte alltid kommer i sekvens men det är återkommande aktiviteter som ska genomföras. Kan dessa uppgifter stöttas med ett mer standardiserat arbetssätt på arbetsuppgiftnivå? En sådan tanke skulle onekligen gå hand-i-hand med Lean-arbetet på ett ganska smakfullt sätt …

Hos Lindbäcks Bygg har vi utvecklat och systematiserat denna tankegång. Det kan ligga ett standardoperationsblad i bakgrunden om du vill gå så långt. Hos oss fungerar det lysande, speciellt som stöd för nya medarbetare i projekteringsprocessen. Det är ganska ovanligt med denna detaljeringsnivå i tjänsteproduktion, men det fungerar som sagt utmärkt och harmonierar med Lean-filosofin.