Vi pratar ofta om att implementera Lean och svårigheten att få ut det i organisationen. Du sliter själv, ingen annan förstår; ”men hallå, det är väl bara att köra!” Nja, det är väl just det det inte är, något som jag alltmer börjar inse. Vi måste vara lite mer övertygande än så. På engelska talar man mycket om ”Story Telling”, att få ner ambitioner och visioner i en bra historia som både känslomässigt och praktiskt knyter samman budskapet.

Det hjälper inte med ”gör så här så blir det bra”, vi måste backa upp med historier eller ”sägner” med påtagliga bevis och exempel på framgång. Bygga en story helt enkelt! Den måste även innehålla ett känslokapital – inte bara ”det blir bra” – och erbjuda en större helhet och sammanhang. Detta är viktigare än vad många av oss tror, vi måste bli bättre på att använda Story Telling istället för att hänvisa till böcker, statistik och mätningar.

Ta ett steg tillbaka till historieberättandet runt elden och något som alla kan samlas kring där alla vill vara med och lyssna, alla vill bli delaktiga. Vi ska knyta an till Lean och omsätta till en känsla snarare än något krasst faktabaserat och tråkigt. Jag är övertygad om att det är ett bra sätt att stärka Lean i organisationen!