Nu är det inte lång tid kvar tills jag börjar arbeta igen efter en härlig föräldraledighet. Jag ser fram emot att komma tillbaka samtidigt som jag smått förfäras över hur mycket information jag som exploateringsingenjör måste ta in på kort tid – man vill ju ”vara tillbaka” snabbt in i arbetet igen. En typ av information som jag snabbt vill ha är vem som ansvarar för respektive exploateringsprojekt, var projektet ligger och i vilken fas projektet är i. Det är mycket svårt, även för de som inte varit lediga, att ha koll på alla projekt runt om i Malmö Stad.

Det är dessutom mycket bra att ha kontroll på de olika projekten för att enklare få tag på goda erfarenheter, förebygga problem i sitt eget projekt eller annat vettigt. Jag önskar mig en slags visuell översikt över Malmö Stad i sann Lean-anda när jag kommer tillbaka. Kanske en karta över staden där de olika projekten avgränsas i olika färger (med magnetfunktion?), kanske kan de ha en liten symbol beroende på skede? Slutfas = grön?

Sen hade jag också velat att alla projektledares ansikten var utplacerade i projektområdena för att illustrera vem som ansvarar för projektet – med kontaktuppgifter till respektive projektledare. Denna karta skulle också kunna användas av kollegor på andra enheter, såsom ekonomer, jurister, trafikplanerare, byggprojektledare med fler, som då slipper att fråga alltför många innan hen till slut hittar rätt kontaktperson.

Jag får se om min chef läser loggen och överraskar mig när jag kommer tillbaka … Ping Magnus Alfredsson! Den 15 mars börjar jag igen och hittar vi ett bra system lovar jag att dela med mig till alla kommuner därute!