Det är inspirerande när kopplingen mellan Lean och arbetsmiljö lyfts upp ordentligt. Det har funnits – och finns säkert fortfarande – de som kopplat Lean till rationalisering/”jobba hårdare” och därmed ställt det i motsats till säkerhetsarbetet på arbetsplatsen. Inom Lean Forum Bygg har vi sedan förra styrelsemötet haft arbetsmiljöaspekten högst upp på agendan, vilket även gäller för min egen organisation Skanska. ”Jobba säkert eller inte alls” är en devis som genomsyrar detta tänk.

Till seminariet den 9 mars på KTH i Stockholm finns det dessvärre inga platser kvar, men det är ganska talande att ett seminarium kring ”Lean, arbetsmiljö och säkerhet” blir fullbokat på ”nolltid” (som min styrelsekollega Nicklas skrev). Ni som fått plats ska känna er lyckligt lottade samtidigt som det visade intresset är ett bra sätt att peka ut inriktningen för kommande arrangemang.

En annan aspekt är deltagarbredden med både leverantörs- och entreprenadföretag och med de största aktörerna på marknaden närvarande. Det visar hur viktigt detta är och att arbetsmiljöfrågor ligger högst upp på dagordningen hos alla seriösa företag. Det är också viktigt att slå fast att vi inte ”bara” talar om att undvika fysiska skador i arbetet, utan att den psykosociala biten är minst lika viktig – vilket återigen är en avgörande koppling till Lean.

Som sagt, glädjande med det stora intresset vilket gör att vi förhoppningsvis får tillfälle att återkomma i ämnet inom en snar framtid med nya arrangemang.