Det enda vi vet om framtiden, är att vi de facto inte vet så mycket om den. Vi kan föreställa oss, förbereda oss, planera och målinriktat röra oss framåt, men fortsatt med ett betydande mått av ovisshet. Dock kan vi förutsäga att om vårt agerande förblir nästintill detsamma över tid, förblir sannolikt även våra resultatet av vårt agerande också det.

Det krävs således att vi anpassar oss med tiden och våra rådande förutsättningar, men ni delar säkert min erfarenhet om att arbeta med förändringar inte alltid är en lätt uppgift. Därför anser jag att det är viktigt att vi som företag arbetar med att etablera en kultur där förändring är ett naturligt inslag i vardagen.

Hur ska vi då förändra, hur vi driver förändringar? En bra utgångspunkt är som vanligt att lära av dem som uppenbarligen är duktiga på det. Några av de beståndsdelar som jag funnit som gemensamma nämnare i lyckade förändringsarbeten är:
Transparent kommunikation om varför en förändring är nödvändig, ett involverande angreppssätt så nuvarande erfarenheter får bidra i utformandet av förändringsstrategin, en trovärdig plan för hur förändringen ska kunna genomföras samt uppföljning och utvärdering av resultatet.

Addera även en företagskultur där det är accepterat att det ibland blir det fel, att du får försöka och misslyckas så länge du säkerställer att du lär dig något längs vägen.
På detta sätt kan vi säkerställa att vår intention är en potentiell förbättring, inte enbart en förändring, varför jag något skämtsamt höjer ett varningens finger för begreppet ”förändring förnöjer” inom arbetslivet.

Förändring förnöjer, förbättring förhöjer!