Logistik, eller Just-In-Time, är en viktig princip inom Lean. Med god logistik får du flödeseffektivitet och är det något vi vill ha i branschen så är det ”flyt” på bygget med färre störningar och högre effektivitet.

För ett par veckor sedan var jag på ett så kallat Society Quest i arrangemang av Linköpings universitet, Östsvenska Handelskammaren och Sveriges Byggindustrier. Det är ett möte för samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlighet, ett sätt att initiera FoU-projekt och etablera nätverk, där temat för dagen var ”Bygglogistik och virtuella processer”. Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, höll en presentation som visade resultat från uppföljningar av ett antal arbetsplatser där de använde ett modernt system för bygglogistik och följde BEAsts standard.

Uppföljningen visade att dessa hade 80 procent färre transporter till bygget med bland annat enorma miljövinster som följd. De kunde redovisa en halverad kostnad för materialhanteringen och total sett en lägre byggkostnad med 25 procent! Använder du Lean på ett bra sätt finns det helt enkelt mycket att tjäna – bygg dig rik med logistik!