Idag genomför vi seminariet ”Lean, arbetsmiljö och säkerhet” och jag måste erkänna säga att mina förväntningar på seminariet är höga. Ämnet är verkligen högaktuellt och jag har också gjort vad jag kan på mitt håll. På KTH har vi infört arbetsmiljö och säkerhet som en modul i en av kurserna för alla studenter i årskurs två på civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad, en modul som innehåller en föreläsning om centrala begrepp, lagar och roller.

Studenterna har sedan fått gå runt i en stad under uppbyggnad för att utvärdera de olika skedena och reflektera och diskutera både kring de boendes närmiljö och säkerhet och de arbetandes arbetsmiljö och säkerhet. Hur är det att bo intill en byggarbetsplats? Hur är det att arbeta på en förskola bredvid en byggarbetsplats? Hur är det att köra lastbil/buss/taxi i en stad under utveckling? Hur är det att arbeta på höga höjder på en byggarbetsplats? Dessa, och många andra frågor, är något som vi uppmärksammar i kursen.