Jag återkopplar till mitt förra logginlägg där jag lyfte det fantastiska engagemang som vi ser inom Lean Forum Bygg, ett engagemang som bygger på delaktighet. Detta lyftes också på det inspirerande seminariet som genomfördes på KTH i Stockholm den 9 mars med tema ”Lean, arbetsmiljö och säkerhet – hur ser kopplingarna ut?” (här kan du för övrigt ladda ner presentationerna).

Det är deltagande och engagemang som skapar ett levande Lean och vi måste alltid utgå från människan i processen. Delaktigheten måste nå från ledningen till lagret med långsiktiga mål som sträcker sig bortom kvartalstänket. Det ska vara ett ständigt pågående fratidsarbete.

Seminariet gav också tillfälle att träffa kollegor och även skapa nya kontakter. Särskilt intressant var det att träffa Johanna Strömgren som bland annat berättade om de möjligheter som erbjuds inom Produktionslyftet, där exempelvis ”branschföretag” som NCC och El-Björn medverkat. Det får också bli mitt medskick denna gång: Har du svårt att komma igång eller kört fast i ditt Lean-arbete så finns det hjälp att söka – utnyttja den möjligheten!