Digitalisering – detta ibland lite uttjatade ord – är ständigt aktuellt och har bäring på det mesta som händer, men som vid all typ av utveckling så är engagemanget avgörande. Det gäller för övrigt inte bara vid  digital utveckling utan vid all typ av förbättringsarbete. Saknas engagemanget så händer ingenting, vilket vi insett inom både Veidekke och Lean Forum Bygg, samt att engagemang skapas bäst genom involvering. Med ett stort engagemang så sker ofta något stort; ibland rent av innovationer tack vare den kollektiva intelligensen.

Att inte utnyttja medarbetarnas kreativitet är enligt mig det största slöseriet och som gör att många missar såväl innovationer som lönsamhetslyft. Speciellt farligt är detta i vår bransch där vi verkligen behöver innovationer och nytänkande och ett fokus kring att ta bort slöserier. Nyckeln är, som sagt, att dra nytta av allas kompetens och den kollektiva intelligensen.

Plattformen hos oss för detta arbete är våra strukturerade möten, från ICE- (Integrated Concurrent Engineering) till involveringsmöten. Ett resultat av det ständigt pågående arbetet – här finns naturligtvis många fler effekter – är att vi minskat vår icke värdeskapande tid med mellan 10 och 15 procent, det vill säga rena slöserier. Inte genom att den enskilde arbetar hårdare utan genom att kollektivet arbetar smartare.