Att basera beslut på fakta och förstå variationer i statistiken var något som jag lärde mig på kursen ”Att förstå och hantera variationers processer” som Jörgen Gustavsson höll på Sandholm Associates i Stockholm för två veckor sedan. Hur många gånger läser vi inte av ett diagram och tror oss ha hela sanningen? Vi tänker att diagrammet visar fakta, vilket är likställt med sanningen (i alla fall ur ett ingenjörsperspektiv). Jörgen utsatte således gruppen för ett test där vi fick analysera mätvärden i ett diagram över en tidsperiod på ett år. Uppgiften var att välja ut tre värden som vi skulle rekommendera den fiktiva företagsledningen att fördjupa sig i.

Testet visade att vår analys var väldigt subjektiv, vi hade inte valt samma mätvärden i gruppen. Vi hade gjort egna tolkningar och det skapades en intressant diskussion kring vad som egentligen är en avvikelse; de värden vi hade framför oss kanske inte var mer än normala och höll sig inom variationen? Och hur såg det ut längre bak i tiden? Nästa steg var således att jämföra värden längre bak i tiden för att sedan applicera dem i ett så kallat styrdiagram som angav både den övre och undre gränsen för variationerna. I vårt exempel så hade vi inget värde som föll utanför dessa gränser – det fanns ingen anledning till varken oro eller fördjupning!

Lärdomen jag drog var att det är väldigt lätt att dra förhastade slutsatser, att falskt förlita sig på enkla diagam utan att egentligen förstå dess data och vilken nytta vi faktiskt kan ha av styrdiagram för att öka förståelsen. Hur är det hos dig? Baserar du och din organisation beslut på fakta, frågar du dig vad diagrammet du har framför dig faktiskt säger? Tänkvärt. Imorgon börjar jag en annan kurs i ”Effektiva ledningssystem och standardiserat arbete”, vilket är så Lean det kan bli! Det får jag återkomma till i nästa logginlägg.

Ett annat faktabaserat beslut ska vi få på måndag den 27 mars, då vinnaren av utmärkelsen Årets Lean-byggare koras på galan ”Årets Bygge 2017” på Cirkus i Stockholm! I år har vi tre starka kandidater: Arcona för deras involverande arbetssätt, Moelven Byggmodul för deras effektivisering av produktionslinan och NCC för deras standardiserade arbetssätt med Bluebeam, något de även vill sprida i branschen. Alla har de gjort en rejäl Lean-resa under en kort tid och det är fantastiskt kul att lyfta goda exempel. På måndag får vi besked om vem som koras, men jag tycker alla tre redan är vinnare för det arbete som de genomfört – för sina medarbetares och för sina kunders skull!

Du är även välkommen att anmäla dig till Lean Forum Byggs årsmöte den 18 maj som vi genomför i Skanskas lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Årets Lean-byggare är då inbjuden för att berätta om sin Lean-resa, något som brukar vara väldigt uppskattat. Vi bjuder dessutom på enklare tilltugg och mingel. Anmäler dig gör du på vår hemsida. Gör det här redan idag.