Det är intressant att fundera kring Lean utifrån perspektivet att det är en filosofi, eftersom det tydliggör den stora utmaningen: Det räcker inte med att du själv är övertygad, det hjälper inte att tro på Lean om du är ensam. Du kan komma som en profet och berätta hur bra det är utan att få någon med dig. I det sammanhanget är därför den viktigaste personen inte du, utan din första följare.

Det finns en klassisk scen från en rockkonsert med en ensam kille som dansar bland den i övrigt sittande publiken – ett perfekt exempel. Ensam gör du ingen skillnad, det viktigaste är att du har hela teamet med dig, helst hela företaget. Det är då den verkliga kraften kommer, men det måste starta någonstans. Och det gör det med nummer två. Annars får du dansa ensam.