Efter 1,5 år i energibranschen återvänder jag till byggsektorn och företaget Gyproc. Det känns naturligtvis lite vemodigt att lämna E.ON men jag känner samtidigt att Lean-arbetet där är igång med full fart och de har fortfarande stöd av Produktionslyftet under ett halvår till. Jag är inte orolig för att arbetet ska stanna av; alla ledare och hela styrgruppen är så starkt engagerade i förbättringsarbetet så det kommer alldeles säkert att drivas vidare. Det ska bli spännande att följa E.ONs utveckling, om än på håll.

Min utmaning på Gyproc kommer att vara drivningen av WCM-arbetet (World Class Manufacturing), vilket är deras arbetssätt för att jobba med ständiga förbättringar. En rolig slump i sammanhanget är att när vi var nominerade med Strängbetong till Årets Lean-byggare, vilket vi också vann, så satt jag vid samma bord som Gyproc – som också var nominerade. Jag satt bredvid min blivande chef, vilket gör att det känns lite som att cirkeln är sluten. Efter att ha rekryterat mig uttryckte min chef sig så här: ”If you can’t beat them, join them!” 😃

Med fullt fokus på mitt nya arbete måste jag också meddela att jag lämnar – eller tar paus från – styrelsen i Lean Forum Bygg. Det har varit en härlig tid och jag tänker fortsätta att hålla kontakten och förhoppningsvis kommer jag att kunna engagera mig på något sätt i framtiden. Jag ska också se på möjligheten att engagera Gyproc i Lean Forum Bygg …