Så var det dags för mitt sista logginlägg som medlem av Lean Forum Byggs styrelse. Vid årsmötet kliver jag av för att ta mig an nya utmaningar, men jag tar med mig trevliga minnen, goda erfarenheter och en hel del ny kunskap om utvecklingen av Lean inom byggbranschen.

En av de lärdomar jag tar med mig är betydelsen av ambidextri. Det är ett ord som används alltmer inom akademin och som betyder tvåhänthet, det vill säga förmågan att göra saker lika bra med båda händerna – eller att till och med kunna göra olika saker med händerna. I byggbranschen får det sin betydelse i att både kunna arbeta med unika projekt – olika markförutsättningar, kundkrav och annat – men även kunna arbeta mer standardiserat med ett Lean-perspektiv kring industriellt byggande, kvalitetssäkring och effektivitet.

Det är två oerhört viktiga kompetenser som båda måste hanteras och där vi måste veta när det är den ena eller andra som gäller – eller till vilken grad båda måste hanteras i projektet. Ibland måste vi hantera kaos med kunders och intressenters olika krav, men givetvis ska vi också dra nytta av tidigare erfarenheter med rutiner, processer och strukturer. Det är inte alltid självklart men måste alltid hanteras.

Själv tar jag med mig detta vid utvecklingen av kurser och program, balansen mellan unikt och standardiserat. Båda sidor måste utvecklas, du måste vara både effektiv och lyhörd. Det leder till bra diskussioner, allt är inte alltid lika men allt är heller inte alltid olika. Det visar också att Lean Forum Bygg behövs som kompelement till alla projektinitiativ som pågår, även det är en balans. Det är en av branschens stora utmaningar; visst finns det ytterligheter, men oftast rör det sig om att hitta rätt balans.