Jag avslutar min loggserie från Nya Zeeland och Australien med en reflektion från forskarsidan. I Sydney var jag inbjuden till en tvådagars workshop då de startat en ny forskargrupp av ett slag som även borde vara av intresse för oss i Sverige. Inom arkitektursektorn har de i samverkan med olika företag nämligen börjat arbeta med effektivisering och industriellt byggande.

Idag är det ovanligt med sådana initiativ från arkitekthåll även om det var vanligt förekommande tidigare; mycket av tankegångarna vi har inom svensk byggsektor kring industriellt byggande kom från arkitektsidan på 50-talet, då det var de som drev dessa frågor. Detta försvann i samband med miljonprogrammet, då frågeställningarna kom att gå över till ingenjörssidan.

I Australien kunde jag konstatera att även utformningssidan har ett stort intresse av att diskutera industriellt byggande, något vi borde ta upp igen. Idag är de till stor del helt frikopplade från produktionssidan och arbetar ”bara” med former, vilket jag tror är en stor förlust. En inspirerande tanke att ta med sig från ”down under”!