Förra veckan deltog jag vid en workshop anordnad av professor Martin Rudberg vid Linköpings universitet med bland andra vår tidigare ordförande Kajsa Simu. Workshoppen handlade om vilka frågor som bör ställas, eller utgöra underlag, för att möjliggöra att visuellt avgöra hur mycket eller hur väl en byggarbetsplats arbetar med Lean.

Tanken är att erbjuda en snabb ”revision” helt enkelt, något som industrin tillämpat en tid och som Toyota använder sig av för att få en snabb överblick. Idag finns det inom industrin färdiga ”verktyg” för detta, så kallade ”Read a plant – fast” (eller ”Rapid Plant Assessment”).

Tanken är att gå ut och titta på byggarbetsplatsen och därigenom kunna göra en bedömning. Som stöd ska det finnas ett antal frågor ställa sig själv. Sedan sätter sig de medverkande ner med en checklista med ja- och nej-frågor, där de ikryssade svaren ska leda till en bedömning av hur Lean arbetsplatsen är.

Under workshoppen arbetade vi med vilka frågor som ska ställas inom olika kategorier. Hur är det med ordning och reda? Hur fungerar lagret? Är det framkomligt? Hur blir vi bemötta? Konceptet är inte klart, men det är mycket spännande och ska bli intressant att se vad det leder till. Med teknikens hjälp kan vi kanske ta det ett steg till – varför inte använda drönare?