I ett av mina första logginlägg skrev jag om hur olika förvaltningar inom kommunen behöver hitta former för att samverka mer. Det är egentligen inte så konstigt att det finns luckor mellan förvaltningarnas intressen. Jag menar, det är väl liksom det som är grejen – att var och en ska värna om sina hjärtefrågor för att det totalt sett ska bli en bra stad vi bygger.

MEN … Vi behöver bli bättre på att förstå och ta hänsyn till varandras hjärtefrågor för att effektivisera våra stadsplaneringsarbeten och förra veckan hade vi en aktivitet som faktiskt hjälpte oss att förstå varandra mer. Vi skulle kortfattat fånga upp viktiga frågor som respektive förvaltning hade kring fem olika detaljplaneområden, där vi samlades ett antal deltagare från fastighetskontoret, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret, alla tre tunga förvaltningar i stadsbyggandet.

Jag väljer att generalisera rätt kraftigt (med en uns humor) för att beskriva varje förvaltnings hjärtfråga:
Fastighetskontoret – bygga MÅNGA bostäder och kontorsplatser, gärna högt så utnyttjandet av mark blir maximal -> design och arkitektur oväsentlig, antal BTA väldigt väsentligt; mer betong åt folket!
Gatukontoret – bygga breda vägar så all trafik och ledningar får plats, gärna påkostade grönytor –> antal BTA mindre viktigt; smala mysiga gränder är överskattat!
Stadsbyggnadskontoret – bygga snyggt och coolt, hitta nya smarta lösningar -> parkeringar, förskolor och annat ”tråkigt” ska helst skjutas upp till någon annan plan; måste de ens finnas?

Olika intressen som ni ser … Men det var häftigt att se under en ganska enkelt upplagd workshop hur en input av Lean-tankar/verktyg såsom visualisering och KOMMUNIKATION kunde få stadsplaneringen att ta fart – och dessutom rejält med fart! Förutom ökad förståelse mellan förvaltningarna hittade vi också gemensamma utmaningar som vi nu kan arbeta med tillsammans för att lösa.

Så mycket tid som sparas istället för att var och en löser problemen på sin kant. Mer fysiska träffar mellan våra förvaltningar borde anordnas för det är ju faktiskt smarta människor överallt här i kommunhuset; vi ska bara förstå varandra bättre.