Igår genomfördes Lean Forum Byggs årsmöte i Stockholm hos Skanska och deras fina lokaler på Kungsholmen. Vår ordförande Christel Isaksson, som valt att gå vidare mot nya utmaningar, avtackades för sitt både inspirerande och engagerande ledarskap under året som gått – och för hennes tid som styrelsemedlem innan dess. Vi önskar Christel allt gott för framtiden och hoppas att vi får behålla henne i vårt nätverk som den goda Lean-ambassadör hon är.

Efter årsmötets formalia men innan det efterföljande konstituerande styrelsemötet fick vi möjlighet att lyssna till Årets Lean-byggare Moelven Byggmodul och deras fantastiska Lean-resa. Krister Sundgren och Lars Hartman berättade ingående om den satsning de gjort och de imponerande resultat som uppnåtts. Vi återkommer med ett lite längre referat kring detta, men ni som inte var på plats missade något riktigt bra. Vi hoppas få tillfälle att engagera dem igen vid ett senare tillfälle, missa inte det!

Vid det konstituerande styrelsemötet välkomnade vi fyra nya styrelsemedlemmar: Cecilia Johannison från Framtiden Byggutveckling AB, Peter Weidemanis från Starka Betongelement AB, Anders Vennström från Linköpings universitet och John Hedblad från BoKlok AB. De medlemmar som avgått är, förutom Christel, Marie Nordqvist, Emile Hamon, Tina Karrbom Gustavsson och Henrik Key, men vi hoppas och räknar med att behålla även dem i vårt nätverk.

Jag, Helena Lidelöw, kommer att verka som tillförordnad ordförande fram till nästa styrelsemöte i slutet av juni. Vi har fått en välgörande möjlighet att ompröva de traditionella rollerna, en möjlighet som styrelsen valt att ta fasta på. Det är väldigt Lean att emellanåt tänka över hur vi bäst följer flödet i verksamheten istället för att stelna i en organisation och vi ser redan nu flera alternativa konstruktioner av ordföranderollen.

En tanke är dessutom att lägga ett större fokus på årsplanen för att organisera arbetet i styrelsen, där vi också diskuterar en bredare visuell planering – kanske ska vi jämställa ”visuellt” med ”publikt” och visa alla hur planen ser ut för att underlätta för både medlemmar och andra att engagera sig? Hur det i slutänden blir visar sig efter styrelsemötet i juni, men vi ser fram emot en både spännande och innovativ utveckling av Lean Forum Bygg!