Vi genomgår alla förändringar, vissa sker privat och andra sker i arbetslivet. Av dessa kontrollerar vi några medan andra förändringar sker genom yttre påverkan. Lean Forum Bygg har i dagarna fått en förändring i sin styrelse då vissa valt att lämna uppdraget och nya förmågor har klivit på. Förändringar är en del av vardagen och det är av vikt att vi kan se vilka möjligheter dessa förändringarna kan ge oss, oavsett om det är i en styrelse, verkstad eller på en byggarbetsplats.

Hur tar vi information/arbetssätt vidare till nya kollegor? Hur uppmuntrar vi dessa att med ”nya” ögon granska/utmana de rutiner och arbetssätt som finns? Vad kan vi tillsammans göra bättre när vi kombinerar erfarenheten med en ny nyfikenhet? Hur får vi alla att göra det bästa de kan oavsett position, tjänst eller titel?

Jag tror att resan startar med oss själva och, som Erik Söderholm uttryckte det i förra logginlägget, att förbättringsglasögonen måste på. Hur kan jag utmana det jag gör för att göra det ännu bättre och hur kan jag bidra för att skapa ”världsklass”?

Det är svårt att utmana sig själv för att skapa förändring. Därför vill jag inför de varma sommardagarna som kommer tipsa dig om en bok för att väcka de små grå cellerna: ”The leader who had no title”, en bok som jag hoppas kan väcka din inspiration för att utföra en förändring i världsklass.