En intressant fundering är hur vi skulle kunna exportera byggande, något som väcker flera frågeställningar. Är det med teknik? Tveksamt, det blir svårt med alla olika regelverk och byggnormer. Kunskapsexport vore kanske lättare, men hur blir det med betalningsmodellen – och varför ska vi överhuvudtaget köpa från andra länder?

Här kommer tankar runt Lean in eftersom vi helst vill använda det bästa som finns, inte bara inom landet utan även globalt. Vi strävar efter Best Practice och vill gärna arbeta med internationella partner och dra nytta av tekniköverföring. Måste vi verkligen öppna ett dotterbolag på varje marknad eller finns det smartare sätt? Kan vi arbeta virtuellt? Med licenser? Eller är det Knowledge Transfer med företag som du går samman med som gäller?

Jag vet inte vilket som är den bästa idén eller lösningen, men det är en intressant diskussion. Det känns inte som att vi har fullt stöd av eller förståelse från svensk näringslivsutveckling. Sverige är ett kunskapsland som inte kan leva på att producera billigt för export. Vi lever på innovation och ny kunskap, men för att vi ska leva på det måste det kunna exporteras. Någon annan som har tankar kring detta?